Správa nemovitostí
Liga-servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

 

Technické odděleníZajišťujeme pro Vás:


■ založení a průběžná aktualizace elektronické karty domu (pasport)

■ zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti.

■ zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb

■ sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby
   platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad.


■ odstranění havarie

■ Havarijní služba SOUKUP - Telefon: 602 321 869
Telefon: 224 236 372, 224 237 564


Úřední hodiny:

PO   8:00-12:00

ST   8:00-12:00  14:00-17:30

Evidence předpisuZajišťujeme pro Vás:


■ styk s nájemníky jménem majitele nemovitosti, vedeme korespondenci a veškeré
   administrativní dokumenty.

■ zpracovávání a aktualizaci evidenčních listů, pasportů, přehledy nájemců a
   podnájemců.

■ všechny předpisy a vyúčtování záloh na služby.

■ kontrolu plateb nájemníků, nedoplatky včas a řádně upomínáme.

■ připravujeme podklady pro žaloby a vymáhání pohledávek.

Telefon: 224 239 761


Úřední hodiny:

PO   8:00-12:00

ST   8:00-12:00  14:00-17:30